Bijdrage aan het openbare omroepbestel (kijkgeld) - november 2017

U moet de bijdrage aan het openbare omroepbestel betalen wanneer u belastingplichtig bent voor de onroerendgoed-belasting en wanneer u, op 1 januari van het belastingjaar, een woning bewoont die uitgerust is met een televisietoestel of een vergelijkbaar toestel.

Sommige personen komen in aanmerking voor een vrijstelling.

 


Belastbare personen:

U moet de bijdrage aan het openbare omroepbestel betalen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • U bent belastingplichtig voor de onroerendgoedbelasting;
 • Uw woning is voorzien van een televisietoestel of een vergelijkbaar toestel, dat wel of niet persoonlijk aan u toebehoort.
  • Ongeacht of u Franse televisie kijkt of niet.
  • Zelfs wanneer u alleen Nederlandse of Vlaamse zenders kijkt via internet, met behulp van uw televisietoestel.

Slechts één bijdrage moet worden voldaan per fiscaal huishouden, ongeacht het aantal apparaten in uw bezit en ongeacht het aantal verblijven die belastbaar zijn voor de onroerendgoedbelasting (hoofdverblijf en eventueel tweede huizen).

Zo betaalt u slechts eenmaal de bijdrage voor uw televisietoestellen en die van uw kinderen, die bij uw huishouden horen en die persoonlijk belastingplichtig zijn voor de onroerendgoedbelasting voor de woning waarin zij wonen.


Vrijgestelde personen:

Als u vrijgesteld bent van de onroerendgoedbelasting, hoeft u de bijdrage aan het openbare omroepbestel niet te betalen.


De materialen die het betreft, zijn de volgende:

 • Ontvangstapparaat voor televisie
 • Vergelijkbaar toestel waarmee televisieontvangst mogelijk is, materiaal dat verbonden is, met of zonder draad, en waarmee ontvangst van signalen, beelden of geluiden mogelijk is, via elektromagnetische weg. Voorbeelden: videorecorders, dvd-spelers of dvd-spelers/branders, beamers uitgerust met een tuner, wanneer ze verbonden zijn met een scherm.


Betaling:

 • De betaling van de bijdrage aan het openbare omroepbestel vindt plaats op hetzelfde tijdstip en volgens dezelfde voorwaarden als de onroerendgoedbelasting
 • In de herfst ontvangt u één belastingaanslag voor de 2 belastingen
 • Een extra verhoging van 10% wordt toegepast in het geval van een te late betaling.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > bijdrage aan het openbare omroepbestel (kijkgeld) - november 2017