Frans OG Nieuws

Diagnose van energieprestatie (DPE) - maart 2018

De diagnose van energieprestatie (diagnostic de performance énergétique - DPE) geeft informatie over de energieprestatie van een woning of een gebouw, door zijn energieverbruik en zijn impact met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen te schatten. De diagnose sluit aan op de e… Lees meer >>

Verklaring van het afronden van het werk - maart 2018

  De eigenaar van een stedenbouwkundige vergunning (of de persoon die de werkzaamheden heeft begeleid, bijvoorbeeld de architect) moet een verklaring van het afronden van het werk sturen naar de gemeente om het einde van de werkzaamheden te melden. Waar gaat het om? De verklaring van het… Lees meer >>

De gevallen van vrijstelling van o.g. overwaarde - januari 2018

Wanneer u een huis, een appartement of welk onroerend goed dan ook verkoopt voor een hogere prijs dan de prijs waarvoor u het heeft gekocht, dan realiseert u de zogenaamde onroerendgoed-overwaarde. De overwaarde vertegenwoordigt het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs. Deze overwaar… Lees meer >>

Voorlopige koopakte en verkoopbelofte - januari 2018

WAT ZIJN DE VERSCHILLEN? Voordat u bij de notaris langsgaat, kunt u vooraf uw kooptransactie zeker stellen dankzij de voorcontracten: de verkoopbelofte en de voorlopige koopakte. Maar hoe kunt u het ene contract van het andere onderscheiden? En wat zijn de voordelen en nadelen van beide contractv… Lees meer >>Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

home > bibliotheek > frans og nieuws