Belasting over meerwaarde: Let op verhoging heffingen - november 2017

Emmanuel Macron was niet van plan om het stelsel dat gebruikt wordt, te wijzigen. Maar de verhoging van de CSG (Contribution Sociale Généralisée – bronheffing op alle soorten inkomen) zal ook van toepassing zijn op de overwaardes in het onroerend goed. Vandaar dat meerkosten te verwachten zijn…

Te midden van het grote fiscale werk dat zich aankondigt, heeft Emmanuel Macron niet het voornemen om het belastingstelsel van onroerendgoed-overwaardes te veranderen.

Een zelfde omgeving

Men moet zeggen dat de onroerendgoed-overwaardes een van de zeldzame inkomstenbronnen blijven die nog onderworpen zijn aan een forfaitaire heffing.

Het principe zal dus hetzelfde blijven als momenteel het geval is. De overwaardes blijven in de toekomst profiteren van aftrekken afhankelijk van de duur van het bezit. De belastbare basis die zo berekend wordt, zal onderworpen blijven aan de belasting (tegen een tarief van 19%) en aan de sociale heffingen, met een vrijstelling na 22 jaar voor de belasting en na 30 jaar voor de sociale heffingen.

Heffingen verhoogd met 1,7 punten

Men kan echter niet concluderen dat het bedrag hetzelfde zal blijven. Emmanuel Macron maakt namelijk plannen om de CGS met 1,7 punten te verhogen. Welnu, deze verhoging moet betrekking hebben op de inkomsten uit arbeid maar ook op de inkomsten uit vermogen.

Als gevolg zullen de sociale heffingen, die van toepassing zijn op inkomsten uit vermogen, binnenkort van 15,5% naar 17,2% gaan… en, indien dat het geval is, zullen de onroerendgoed-overwaardes niet van de regel afwijken.

Voorbeeld

Concreet betekent het dat de verkopers die een overwaarde realiseren, in de toekomst wat meer moeten betalen aan heffingen dan momenteel het geval is. Laten we een voorbeeld nemen van een persoon die 30.000 euro aan overwaarde heeft op de verkoop van een onroerend goed dat hij sinds 10 jaar in zijn bezit heeft.

Deze verkoper profiteert van een aftrek van 30% krachtens de belasting en hij moet dus 3.990 euro aan belasting betalen (19% over een basis van 21.000 euro). Wat betreft de sociale heffingen is de aftrek 8,25% en is de belastbare basis 27.525 euro, oftewel een belastingheffing van 4.226 euro. In totaal moet de verkoper 8.256 euro betalen.

In het geval van een verhoging van de sociale heffingen verandert er niets met betrekking tot de belasting. Daarentegen zullen de heffingen verhogen naar 4.734 euro (17,2% van 27.525 euro), hetgeen meerkosten ter hoogte van 468 euro teweegbrengt.

Voor de goederen die niet profiteren van een aftrek (sinds minder dan 6 jaar in bezit) zal de berekening nog eenvoudiger worden; de belastingheffing van de overwaardes zal van 34,5% naar 36,2% gaan.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > belasting over meerwaarde: let op verhoging heffingen - november 2017