Schenking van uw Franse huis aan uw kinderen: (met of zonder vruchtgebruik)

De  "wet welke veranderingen brengt in de schenkings en schenkingen " is sinds 1 januari 2007 van kracht.  Deze houdt rekening met de evolutie van de maatschappij, maakt schenkingen duidelijker, sneller af te handelen en geeft de voorkeur aan vriendelijke oplossingen.

U bezit een onroerend goed in Frankrijk, na lang wikken en wegen besluit u uw kinderen een schenking te doen welke gelijk is aan de waarde van uw Franse onroerend goed.

Sinds de nieuwe wet van 1 januari 2007:

Is het voor u mogelijk een deel of het geheel van de waarde van de onroerende goederen over te dragen aan uw kinderen zonder dat deze hier schenkingrechten over dienen te betalen.

U kunt het vruchtgebruik behouden en hiervoor  huur ontvangen of er zelf gaan wonen.

Een duidelijk overzicht van de verdeling van de lasten dient voorafgaand opgesteld te worden indien de schenker het genot en het vruchtgebruik van het onroerend goed behoudt.

Voortaan kan een ouder in volledige vrijstelling aan elk van zijn kinderen tot 100.000 euro schenken, tegenover de 159.325 euro die voorheen vrijgesteld was.

Deze aftrekken worden per schenker (degene die geeft) opgevat, ten gunste van elke begunstigde. Zo kunnen twee ouders tot 200.000 euro schenken aan elk van hun kinderen, zonder hiervoor enige belastingheffing te hoeven betalen.

Eerder nalaten om successierechten te verminderen

Ondanks deze nieuwe belastingmaatregelen blijft een vroegtijdige nalatenschap de beste vermogensstrategie. Door zo vroeg mogelijk na te laten, vermindert u uw toekomstige successierechten.

U kunt aan uw kinderen en kleinkinderen overdragen, zonder dat u daarvoor fiscaal beboet wordt. Geef bezittingen in verdeling van eigendom. Als u een huurvermogen heeft, kunt u daarvan het blote eigendom overdragen aan uw kinderen, terwijl u zelf het vruchtgebruik behoudt. Dat wil zeggen dat u het eigendom blijft bezitten. Om duidelijk te zijn, als u het blote eigendom van een woning aan uw kinderen schenkt, kunt u in deze woning blijven wonen, of wanneer deze woning verhuurd wordt, blijft u de huurgelden ontvangen. Wanneer u komt te overlijden, krijgen uw kinderen het vruchtgebruik terug. Zij worden dan volledig eigenaar, zonder enig successierecht te hoeven betalen over dit eigendom.

Kosten van een schenking.

De kosten van de overdrachtsakte staan in verhouding met de waarde van het geschonken goed.

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

Mocht U meer willen weten over onze diensten en voorwaarden, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorafgaand verzoeken wij u onderstaand formulier volledig in te vullen, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Alle velden gemarkeerd met * zijn verplicht.

   


Een nieuwsbrief met informatie over de ontwikkelingen op de Frans onroerend goed markt, o.a. artikelen over wijzigingen in de Franse wetgeving.
Mocht u meer willen weten https://www.franceproconsult.com/nieuwsbrief/.
home > franse huiseigenaar > het schenken van uw huis