Publicaties

De koper kan zijn eigen notaris kiezen - juni 2019

De notaris van de verkoper voert alle formaliteiten uit bij de aankoop van een huis. De koper heeft echter het recht om zich te laten bijstaan door een notaris van zijn keuze. Dit heeft een groot aantal voordelen terwijl het geen extra kosten met zich meebrengt.  De formaliteiten kunnen door… Lees meer >>

Koopakte: welke termijn na ondertekening - mei 2019

Is het gebruikelijk om meerdere maanden te wachten op een notariële akte?  De formaliteiten vóór en na de ondertekening van de koopakte Het is belangrijk om te weten dat de notaris nog veel formaliteiten dient uit te voren na de ondertekening van de koopakte én zel… Lees meer >>

Taxatie van onroerende goederen - mei 2019

De waarde van uw onroerend goed laten taxeren is een cruciale stap voor het slagen van uw verkoop. Er bestaan verschillende manieren om een onroerendgoedtaxatie te verkrijgen. Sommige zijn gratis, andere tegen betaling. Verschillende dienstverleners (notarissen, makelaarskantoren, deskundigen) of… Lees meer >>

De onderdelen van een eigendomsbewijs - april 2019

Het eigendomsbewijs is een notariële akte die over de overdracht (overdracht, schenking, erfenis…) van een onroerend goed gaat. Met dit bewijs kan men aantonen dat men de eigenaar is van een goed. Maar het bevat eveneens een grote hoeveelheid informatie die nuttig kan zijn in verschill… Lees meer >>Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

home > bibliotheek > publicaties