Publicaties

Het bloot eigendom schenken - januari 2020

Het overdragen van uw vermogen kan vervroegd worden gedaan, tijdens uw leven. De splitsing van eigendom is hiervoor een middel. Deze methode maakt het mogelijk om het eigendom van een goed te verdelen tussen vruchtgebruiker en bloot eigenaar, terwijl u tegelijkertijd een fiscale optimalisering tew… Lees meer >>

Voorkooprechten - december 2019

Wanneer hij onroerend goed koopt, kan de koper verdrongen worden door een andere speler, vanwege de rechten van voorkoop die zich doen gelden.   Het ‘DPU’ (droit de préemption urbain), het stedelijk recht van voorkoop, maakt het mogelijk voor lokale lagere overhe… Lees meer >>

Eerste stappen in het regelen van een erfenis - november 2019

Wanneer iemand overlijdt, moet men eerst vaststellen of deze persoon schriftelijke bepalingen heeft opgesteld, zodat het mogelijk is om de erfenis te regelen volgens zijn laatste wensen, terwijl tegelijkertijd de wettelijke regels nageleefd worden. Eerste stappen bij het regelen van een erfenis … Lees meer >>Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

home > bibliotheek > publicaties