Het oprichten van een bed & breakfast - Chambres d'hotes - juli 2016

Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: het oprichten van een bed & breakfast (chambre d’hôte) is een droom en ambitie voor sommigen, en een realiteit voor anderen.

Chambres d'hôtes: de kunst van het investeren, het plezier van het ontvangen:

Dat Frankrijk wereldwijd toeristische bestemming nummer 1 blijft – met 84,5 miljoen internationale bezoekers in 2015 – is mede vanwege zijn vermogen om veel vakantiegangers te verwelkomen. Het woonaanbod rust op verschillende formules naar keuze, met hotels, toeristenverblijven… en chambres d’hôtes.
Het laatste geval betekent een ‘vijf sterren’-oplossing voor toeristen die op zoek zijn naar authenticiteit en gezelligheid, en die het prettig vinden om hun verblijf te delen. Dit spoort sommige huiseigenaren aan om hun huis te veranderen in een chambre d’hôte, aangezien er tegenwoordig bijna 10.000 adressen zijn, overal in Frankrijk. Natuurlijk vereist deze bedrijfsactiviteit de bereidbaarheid om gasten te verwelkomen en te ontvangen, maar ze vormt ook een aanvulling op uw inkomsten, die altijd handig is voor het onderhouden van uw grote huis.


U dient enkele formaliteiten uit te voeren voordat u uw etablissement kunt oprichten. Vervolgens kunnen uw chambres d’hôtes hun charme laten werken… Zowel op het niveau van activiteit als op het niveau van belastingen verschaffen chambres d’hôtes een mooie voldoening! Het is een avontuur dat voor velen aantrekkelijk is, maar u moet wel weten hoe u zich erin kan storten.


Wat zijn de criteria om als ‘chambre d'hôtes’ te kunnen worden beschouwd?

De chambre d’hôtes is anders dan een gemeubileerde vakantiewoning, omdat u verplicht bent om in het huis te wonen waarvan u de kamers verhuurt. De verhuur van een kamer moet een overnachting en een ontbijt bevatten. U moet de verantwoordelijkheid nemen voor de ontvangst en u mag niet meer dan 5 kamers per woning verhuren of meer dan 15 personen herbergen. Anders is namelijk niet dezelfde wetgeving van toepassing. U dient zich dus aan te passen aan de voorschriften voor etablissementen die bezoekers ontvangen, evenals aan de voorschriften voor de toegankelijkheid voor gehandicapte personen. Dat is dus iets heel anders!


Waar moet u voor zorgen wat betreft de kamer zelf?

Wat betreft de voorwaarden met betrekking tot de kamer: deze moet rechtstreeks of indirect toegang geven tot een wasgelegenheid en een wc. Vanzelfsprekend zult u dus werkzaamheden moeten inplannen om het interieur aan te passen. De kamer dient natuurlijk ook conform verschillende hygiëne- en gezondheidsvoorschriften te zijn. De voorgeschreven minimale oppervlakte moet 9 m2 (zonder sanitair) zijn, met een hoogte tot het plafond van 2,20 m. Schoonmaken van de kamers en het sanitair dient dagelijks plaats te vinden, en dit bovendien zonder extra kosten.


Wat verwacht de belastingdienst met betrekking tot chambres d'hôtes?

Uw bedrijfsactiviteit van chambre d’hôtes hangt af van het fiscale stelsel van het semi-hotelwezen (en niet van het stelsel van gemeubileerd verhuur). Uw inkomsten dienen aangegeven te worden ofwel in de categorie van de BIC (Bénéfices industriels et commerciaux), ofwel onder het stelsel van de micro-onderneming wanneer u zich als zzp’er heeft laten inschrijven. In dat geval, wanneer uw omzet voor belasting niet hoger is dan € 82.200,-, wordt uw winst berekend na de forfaitaire aftrek van 71%, te weten een belastbaar inkomen dat gelijkstaat aan 29% van de inkomsten. Wat betreft de btw, wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden om te profiteren van de vrijstelling op basis van btw (omzet lager dan 82.200,- euro), dan bent u belastingplichtig voor een tarief van 10% voor de dienstverrichting van huisvesting en table d’hôtes (aanbieden van eten) (behalve voor de alcoholische dranken die met 20% belast zijn). U moet tevens de toeristenbelasting doorberekenen, wanneer uw gemeente dit heeft bepaald. Dit tarief dient dan vermeld te worden in de chambre d’hôtes.


Moet u over een kwaliteitslabel beschikken om een chambre d'hôtes te kunnen openen?

In tegenstelling tot andere soorten verhuur, bestaat er geen officieel klassement voor de huisvesting ‘chambres d’hôtes’. Er zijn echter wel kwaliteitslabels die door privénetwerken worden toegekend. Een chambre d’hôtes met deze onderscheiding zal hoger gewaardeerd worden en u profiteert van goede reclame dankzij de verhuurnetwerken van deze merken. Het label bevat een kwaliteitsgarantie die het mogelijk maakt om uw gast gerust te stellen voor wat betreft de milieu-, comfort- en installatie-eisen… Voor de eigenaar maakt het aansluiten bij een label het mogelijk om:

  • technisch ondersteund te worden bij het uitvoeren van zijn plan;
  • geïnformeerd te worden over de nieuwe voorschriften en de nieuwe trends, zodat hij zijn product kan aanpassen;
  • te profiteren van de bekendheid van een netwerk en zijn communicatie-, promotie- en exploitatiemiddelen;
  • in sommige gevallen, aanspraak te maken op financiële steun.


Welke formaliteiten moet u uitvoeren om een chambre d'hôtes te kunnen openen?

Voordat u een of meerdere chambres d’hôtes kunt verhuren, moet u van tevoren een aangifte op een formulier (CERFA n° 13566*02) invullen op het gemeentehuis van de gemeente waar de desbetreffende huisvesting gelegen is. Wanneer deze activiteit op regelmatige wijze wordt uitgevoerd, dan dient u zich in te schrijven bij het Registre du commerce et des sociétés (RCS).

Op maatschappelijk niveau moet de exploitant van chambres d’hôtes zich aansluiten bij het sociale stelsel van de Travailleurs non salariés (TNS), voor de verzekeringen (ziekte, zwangerschap, ouderdom/pensioen, invaliditeit en overlijden). Dit wordt gedaan bij het Régime social des indépendants (RSI) of bij de Mutualité sociale agricole (MSA). De aansluiting bij het RSI is verplicht wanneer het belastbaar inkomen dat verschaft wordt door de bedrijfsactiviteit van het verhuren van chambres d’hôtes (inclusief de activiteit van table d’hôtes, in voorkomende gevallen) hoger is dan € 4.945,- (wat overeenkomt met 13% van het jaarlijkse maximum van de sociale verzekeringen in 2015).
Wanneer de inkomsten lager of gelijk zijn aan de drempel die de aansluiting bij het RSI verplicht, dan bestaat er geen verplichting tot aansluiting. De inkomsten die gegenereerd worden door de verhuur worden dan onderworpen aan de sociale bijdragen over de inkomsten uit het vermogen (CSG, CRDS, sociale heffing, extra bijdrage aan de sociale heffing en bijdrage die het Revenu de solidarité active financeert) voor een totaaltarief van 15,5%.

Succes!


Dit artikel is op de website geplaatst voor openbare informatiedoeleinden. De artikelen op de website worden regelmatig bijgewerkt, voor zover dat mogelijk is. Vanwege voortdurende veranderingen in de geldende wet- en regelgeving kunnen we de huidige toepassing van een eerder geplaatst artikel echter niet garanderen. France Pro Consult kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid en de veroudering van de artikelen op de website.

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > het oprichten van een bed & breakfast - chambres d'hotes - juli 2016