Principeakkoord: waarmee stemt de bank in? - oktober 2019

Het principeakkoord maakt het mogelijk om verschillende elementen van een toekomstig contract tussen twee of meerdere partijen vast te leggen. Het is belangrijk om even goed stil te staan bij dit document, dat de bron is van vele disputen, zodat alle verwarring tijdens de aanvraag voor een onroerendgoedlening voorkomen kan worden.


 


Beschrijving van het principeakkoord

Wat is een principeakkoord? Per definitie heeft het principeakkoord van een onroerendgoedlening geen waarde en vertegenwoordigt het zeer zelden een formele verplichting van de kant van de bank. Het principeakkoord kan dus niet gebruikt worden als officieel contract. Zijn eerste doel is om een studie te maken van de kredietwaardigheid/het leenvermogen en de haalbaarheid van de financiering van het project. Het principeakkoord kan tevens dienen om banken tegen elkaar uit te spelen.


Principeakkoord voor een lening

Het principeakkoord voor een lening is op geen enkele wijze een verplichting van de bank. Het akkoord dient om zwart-op-wit het rentepercentage, het bedrag en de duur van de lening, evenals alle garanties vast te stellen. Wanneer de twee partijen, bank en lener, het eenmaal eens zijn over de inhoud, dan wordt het principeakkoord in het algemeen gevolgd door een kredietverstrekking.


Principeakkoord onder voorbehoud van gebruik

Het merendeel van de principeakkoorden bevat de vermelding onder voorbehoud van gebruik. Deze vermelding impliceert geen enkele formele verplichting van de bank en maakt eerder deel uit van de onderhandelingsperiode dan van het formaliseren van het contract. In het geval van een onroerendgoedlening komt het principeakkoord onder voorbehoud van gebruik overeen met een instemming over het geplande contract.


Termijn tussen principeakkoord en kredietaanbieding

De termijn tussen principeakkoord en kredietaanbieding kan variëren van enkele weken tot meerdere maanden, afhankelijk van de complexiteit van het dossier. De banken zijn niet gehouden aan enige tijdslimiet. Het komt soms voor dat banken pas een kredietaanbieding voorstellen wanneer zij afstand hebben genomen van de situatie van de lener. Voor een klassiek geval bestaat de termijn in het algemeen uit vier tot zes weken.


Principeakkoord en geweigerde lening

In sommige gevallen is de beslissing van de dienst van verplichtingen in tegenspraak met het akkoord. De bank heeft het recht om een principeakkoord te herzien, zonder zich hiervoor te hoeven rechtvaardigen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de situatie van de lener maar weinig zichtbaarheid biedt, of wanneer hij ondertussen zijn baan verliest. Een simpel principeakkoord vormt geen vaststaande en definitieve aanbieding. Het is pas op het moment dat de kredietaanbieding bij de notaris wordt opgesteld dat de bank zich niet meer terug kan trekken.


Aanvraag principeakkoord

Het is mogelijk om een principeakkoord aan te vragen bij meerdere banken, om zo de kansen op succes te vergroten en het laagste rentepercentage te vinden. Er zijn veel voorbeeldbrieven beschikbaar online, waarmee het mogelijk is om uw aanvraag bij bankinstellingen te officialiseren.

 

Alle artikelen en afbeeldingen blijven ons eigendom en mogen niet zonder onze voorafgaande toestemming worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

< Terug naar het overzicht

France Pro Consult

Boterweg 25 - 7371 GK Loenen
Pays-Bas / Nederland
T: +31(0)55-505 32 85
E: info@franceproconsult.com

home > bibliotheek > principeakkoord: waarmee stemt de bank in? - oktober 2019