Uw Franse verzekering voor Huis en Ziektekosten

France Pro Consult heeft de laatste jaren een bekendheid en een imago gekregen dat zijn identiteit weerspiegelt. FPC heeft zich blijvend onderscheiden in de markt, waarbij eigen identiteit, zelfstandigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan.

Om een integrale en optimale begeleiding te garanderen, werken wij zonodig samen met vele andere specialisten.

In samenwerking met de "ALLIANZ" en hun Nederlandse vertegenwoordiger in Frankrijk, biedt France Pro Consult U een Nederlandse offerte en een Nederlandse gesprekspartner. 


Verzekering huis


Verzekering ziektekosten


Met Allianz HABITATION multi risico
huisverzekering, maakt u zich
het leven gemakkelijker…


Club Medische Uitvoerders voor
 Nederlanders in Frankrijk

       
         

            
          

 • Uw vakanties en uw vrije tijdsbesteding   
 • Uw tweede woning
 • De schoolgang van uw kinderen
 • Uw elektrische apparaten
 • Uw juridische bijstand            
 • In nauwe samenwerking met de FANF 
  (Fédération des associatons Néerlandaises   
  en France), doet het ons genoegen u een
  groepscontract voor een (aanvullende)
  ziektenkostenverzekering toe te zenden
  voor alle Nederlanders, wat hun status
  ook is.

                
 

Mention légale: Allianz Habitation:
Orias  : N° 07 000 448  - www.orias.fr
ACPR : 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr

home > aspirant kopers > uw verzekering huis en ziektekosten